ÇERKES ATA SÖZLERi
* Aklı olmayan fakirdir
* Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük gelmez
* Akıl malın en kıymetlisidir.
* Ağızdan çıkan söz namludan çıkan kurşun gibidir.
* Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma.
* Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez
* Açlık korkağıda yiğit yapar
* Aslanı terbiye ederler,kaplanı uslandırırlar.
* Atına binince düşman,inince dost gibi davran
* Atına dostun gibi bak, düşmanın gibi bin..
* Az çoğun aracısıdır

* Biçmesini bilmeyenin orağı kördür
* Başlanmış işi olmayanın bitmiş işi olmaz
* Bilmediğini söyleme,söylediğini inkar etme
* Bir kere tökezleyen şaşı,iki kere tökezleyen kördür
* Belayı arayıp takılma,sana takılmışsa korkma
* Beşiği yapılıp mezarı kazılmayan yoktur
* Bir kıvılcım bütün köyü yakar
* Birlik olan sürü için kurt korkulacak şey değildir.

* Candan önce onur gelir.

* Çoban kötü olursa koyunları kuzgun dahi götürür
* Çığ'ı bir küçük serçe harekete geçirir
* Çağırana, seni öldürecek isede git.
* Çerkeslerin en fakiri dahi konuk sahibidir

* Dil safradan acı,baldan tatlı,kılıçtan da keskindir.
* Delinin bey'i olmaktansa akıllının kölesi olmak daha iyidir
* Deli bile konuşuncaya kadar akıllı zannedilir
* Deriyi yüzsende gönüldekini alamazsın
* Düşünüp konuş, bakınıp otur

* Ecel insanın koynunda yatar
* Ecel ne acele eder, nede gecikir
* Eceli arama. O seni bulur
* Eski dostunla yaptığın gizli işi yeni dostuna güvenip söyleme
* Eski yolu ve eski dostu terketme
* Evinde kendini eğit,topluma öyle gir
* Evinin avlu kapısına kadar seni geçirmeyenin evine gitme
* Evsahibi misafirin hizmetkarıdır
* Eşek köpege ot vermiş köpek eşege et ikiside aç kalmiş

* Fakirin dünyası sonbahar gibidir.

* Gönül yaşlanmaz
* Geçmişi olmayanın geleceği de yoktur.
* Genç geleceği ümid ederek yaşlanır,yaşlı geçmişi hayal ederek ölür
* Gözün beğendiğini kalp de beğenir.
* Günde bir kere babasının huyu oğlunda görülür
* Güzel söylersen güzel cevap alırsın.
* Güzel; iyi olandır.
* Güzeli güzelleştiren huyudur.

* Hediye değil,sevgi değerlidir.
* Hiç kimse dünyadan usanarak ölmez

* İp uzunsa,söz kısaysa makbuldür
* İlim ile sanatın fazlası olmaz.
* İhtiyar kimse çocuk gibidir.
* İyi at iyi arkadaş gibidir
* İyi gördüğünü söyler,kötü verdiğini.
* İyi komşu kardeş sayılır
* İyi komşu uzaktaki akrabadan öncedir
* İyi yaşlı olmayan yerde iyi genç olmaz
* İyilik kötülüğü öldürür
* İyiyi bilmiyorsan değerli olanı seç

* Konuşana değil bilene bak
* Kuşu yükselten kanat,İnsanı yükselten akıldır
* Kitap ilmin anahtarıdır.
* Kibirlenmek deli işidir
* Kadından utanmayanda yüz yoktur
* Kadının el mahareti aklını gösterir
* Kadının olduğu yerde kılıç çekilmez
* Kafa bomboşsa ayağa yazık olur.
* Kalbinde iyilik olmayana iyilik gelmez
* Kalp kalbe karşıdır.
* Kıskanç insan gizli düşmandır.
* Kısmet gelecek olursa yün iplik getirir,gidecek olursa demir zincir dahi tutamaz
* Kıtlık akrabayı unutturur
* Komşuya değer vermeyen kendini değersiz kılar
* Kötü yoldaş kötü silah gibidir
* Kötülük yapıp iyilik bekleme

* Maharetle bilgi kardeştirler
* Mezartaşı kaybolur,şarkı kaybolmaz
* Misafir her şeyden önde gelir.

* Öküze iltifat et,at ile kavga

* Sudaki sögüt,bedendeki kalp çürümez.
* Saadet misafir yolcudur. Gelir,gider.
* Sevgi ateş değildir.Yandığında söndüremezsin
* Sevgi kuvvetle alınamaz
* Söylenmeyen şey duyulmaz.
* Su akacağı yolu kendi bulur.

* Şansı olmayanı, deve üstünde bile köpek ısırır.

* Utanması olanın nasibi de vardır.
* Utanması olmayandan daha kıymetsiz yoktur.

* Ümit atadan kalma mirastır
* Ümit uzun ömürlüdür

* Vakit altından daha değerlidir
* Verene ver,vurana sende vur.
* Ver malını elllere vur dibini yerlere

* Yanında iyilik bulunmazsa kuru güzellik bir şey ifade etmez
* Yaşlımım sözü,gencin aklını yener
* Yaşlısı olanın kuralları vardır
* Yaşlısına saygısı olmayanın kendisinede saygısı yoktur
* Yaşlıya iltifat et gence güvence ver
* Yaz fıkarânın cennetidir.
* Yiyeceğini kötüleyen kişinin sofrasında yemek yeme
* Yoldaşın korkaksa ayı ile boğuşma.
* Yüze karşı övgü arkadan yapılan yergi gibidir

* Zora düşen düşmanın da olsa yardım et

Kaynak:http://www.nartajans.net den http://tr.wikiquote.org"