KABARDEY ATASöZLERi

01

Açlık akrabayı unutturur.
Nıber gablağeme blağer pşiğağupşens

17

Gözün beğendiğini kalp'te beğenir
Nem yiug yirihar gum yiug yirihıns

02

Ağızdan çıkan söz namludan çıkan kurşun gibidir
Jem gıjdega psaler fokım yiga şem xodes

18

Güzel söz söyleyen güzel söz işitir
Psale daxe jızıam psale daxe zixiyxins

03

Atı kaybolanın kulağından at kişnemesi gitmez,
Ziiş godam şii şişmag yıthagumem yigir ım

19

Hayal kırıklığına uğratan için denir
Adıxe jemım wuşıtğme wipegunım goze

04

Başlanmamış işte yılan vardır
Ox wumuwublam ble xess

20

İt ite itte kuyruğuna buyurdu.
Zı hanef zı hanef yıpşıjs

05

Bilmediğini söyleme söylediğini inkar etme
Wumışer jumı'a jıp ar wumıbzış

21

Kalbinde iyilik olmayan iyilik ile karşılaşmaz.
Ziug fığa yımılır fığa xozen ım

06

Bir adam dokuz kürklü dokuz adam kürksüz
Zı lır gedıugubğure libğur gedıug ınçow

22

Konuşana değil bilene danış.
Psalera ım zışem yekengeş

07

Bir iş için gidip beceremeden dönene denir
Lepş hapzey yigogiuw gori gagojas

23

Körler sağırlar bir birini ağırlar.
Nefıre degure zıguro'o

08

Buluntu at sabaha çıkmaz.
Şıır zığoet neux tişharım

24

Maharet ile bilgi kardeştir.
A'şağamre şenığamre zegoeşs

09

Cefasız sefa olmaz.
Şhago zışek şhaşxığo yoxoa

25

Mezartaşı kaybolur yakılan ağıtı kalır
Kaşhadeser xegodejıns yiğıbzer ganens

10

Cehalet en büyük düşmandır.
Wumışer wui biiys

26

Senin silahın tüfekse benimkisi top
Wo wufokme se sıtops

11

Deliye bey olmaktansa akıllıya köle ol.
Deylem pşı wuxoğnağıre gubzığam pşıl wuxoğma nağıfs

27

Sevinç ve keder kardeştir.
Gufeğomre guağomre zegoeşs

12

Düşün'de konuş bakında otur.
Gupsısey psaley zıplıhıy tıs

28

Şansın olmassa deve üstünde bile köpek ısırır.
Nasıp wuymıame mağşem wutesmi har gozaga

13

Ecelini arama O seni bulur.
Wuy ajalım wulımığo abı wo wugiyğotıns

29

Ukalaya haddini bildirmezsen seni dilsiz sanar.
Jereurem zumığaşejme je wuzıriar yışenım

14

Eskisi olmayanın yenisi olmaz
Jı zimıam şe yiaım

30

Umudu olmayanın atı koşmaz.
Guur goedme şır jerım

15

Eskisini meth et yenisini seç.
Jım şıtğuiy şer xex

31

Yaşlıya saygısı olmayana saygı edilmez
Nağıjım şııh xozımışım şııh yumığalauğ

16

Evsahibi müsafirin hizmetkarıdır
Bısımır haşem yıpşıls

32

Zora düşen düşmanında olsa yardım et.
Dexoxuar wuiybiymiy deapuk

(KALEJOGUA) ALİ  KENAR