Prof.Dr. İlhan Uludağ'ı Kaybettik

1948  - 12.KASIM.2008

Büyük Çerkes sürgününde Kuzey Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Neşaph adlı bir Adige ailesinin kızıdır. 1948 yılında Mudanya'da doğdu.
Eskişehir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi'ni (1969) bitirdi. 1973'de İktisat Doktoru ünvanını aldı. London School of Economics'de yaptığı tez çalışmasıyla 1977 yılında "İktisat Politikaları" anabilim dalında Doçent ünvanını aldı, 1982 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsü Başkanlığı'na atandı. 1988 yılında Profesör olan Uludağ, London School of Economics ve Maryland University (ABD) de Fulbright Profesörlük bursuyla öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Marmara Üniversitesi'nin İngiliz dilinde eğitim yapan (Yüksek Lisans-Doktora) Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğünü ve aynı Üniversitenin Hukuk Fakültesi, İktisat-Maliye Kürsü Başkanlığını yürüttü. 1992-1993 yılında Azerbaycan Devlet Başkanı E. EIçibey'in danışmanı olarak Azerbaycan Merkez Bankası ve Bankalar Kanunu'nu hazırlamıştır.
1993 yılında "Avrupa Birliği Bankacılığı Karşısında Türk Bankacılık Sisteminin Rekabet Gücü" isimli eseri ile Türkiye Bankalar Birliği ödülüne, 1994 yılında Marmara Üniversitesinin "Üstün Hizmet Ödülü"ne, 2001 yılında ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nun ve Enstitüsü'nün "Kurucu Müdür" ödüllerine layık görüldü.
2003-2005 yılları arasında Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan Uludağ, 2005 yılından vefat ettiği tarihe kadar T.C Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
İyi İngilizce ve Fransızca bilen Uludağ'ın Kendi uzmanlık alanlarında yayınlanmış çok sayıda kitap, tebliğ ve makalesi vardır. Başlıca eşerleri: "Uluslararası Para Sorunlan" (Bursa 1975), "Ödemeler Dengesinin Ayarlanmasında Parasal Teoriler" (Bursa 1978), "Genel Ekonomi" (İstanbul 1981), "Dış Ticaret Teorisi-Reel Analiz" (İstanbul 1983), "Dış Şoklara Karşi Türkiye'de Geliştirilen İstikrar Politikaları" (İstanbul 1987), "Türkiye Ekonomisi-Teori, Politika, Uygulama" (İstanbul 1990), "SSCB'ndeki Türk Cumhuriyetleri" (İstanbul 1990), "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler" (İstanbul 1991), "Sovyetler Birliği Sonrası Bagımsız Türk Cumhuriyetleri ve Gruplarının Sosyo-Ekonomik Analizi" (1992), "AT Bankacılık Sistemi Karşısında, Türk Bankacılık Sisteminin Rekabet Gücü" (1993), Gümrük Birliği sürecinde KOBİ'ler ve risk sermayesi şirketleri modeli (1996), ), Konut üretiminde bölgesel koşullara uygun alternatif finansman sistemleri ve teknikleri (ortaklaşa yayın) (1997)  ,İktisada Giriş (ortaklaşa yayın) (1999), Finansal Hizmetler Ekonomisi (ortaklaşa Yayın) (2001). Yakalandığı amansız hastalık sonrası 12 Kasım 2008'de vefat eden Uludağ, Mudanya şehir mezarlığına defnedildi.

http://www.kafkasevi.com/index.php/whoswho/detail/3733 dan alınmıştır.